Třetí vitrína

Prostřední police


Geiger-Müllerovy trubice, rentgenky a rentgenové vakuové spínače

Tato karta je nedílnou součástí *ALFA* elektronek