Mende 180W


Rok výroby: 1933 - 1934
Rozměr: 352 x 450 x 245 mm
Popis: Bakelitová skříňka, dvě celuloidové stupnice se stanicemi.

Tato karta je nedílnou součástí *ALFA* elektronek