Mende 148GTato karta je nedílnou součástí *ALFA* elektronek