.

Teorie: Elektronka   Dioda   Doutnavkový stabilizátor   Variátor 

 

Značky výrobního data

Tesla

Náš největší výrobce elektrosoučástek sepsal oborovou normu Tesla NT-K 021. V normě jsou uvedeny kódové značky data výroby – písmenový kód. Značení se začalo používat v lednu roku 1947 a bylo naplánováno až do roku 1986. V průběhu let se norma Tesla NT-K 021 přejmenovala na Tesla NT 1021.
V osmdesátých letech minulého století tehdejší ČSSR závazně přijala normu ST SEV 2475-80 a vtělila ji do ČSN 35 8006. Norma byla schválená pro tehdejší země RVHP a odpovídala evropskému standartu IEC 62. Tím značení elektronických výrobků-součástek podle písmenového kódu končí. Od ledna 1984 vešla v platnost nová norma ČSN 35 8006. Označení data výroby podle této normy se skládá z písmene označující rok a čísla, která značí měsíc. Poslední dvě číslice měsíců listopad a prosinec jsou nahrazeny písmeny, jsou odvozeny ze jmen měsíců November - N a December - D. Písmena označující rok výroby se cyklicky opakují po dvaceti letech. V roce 2002 byla norma zrušena.

separátor

webdesing: Auja