Marconi

separátor

 

Marconi

 

separátor
Tato karta je nedílnou součástí *ALFA* elektronek