LA Radiotechnique

separátor

 

LA Radiotechnique

 

separátor
Tato karta je nedílnou součástí *ALFA* elektronek