Hytron

separátor

 

Hytron

 

separátor
Tato karta je nedílnou součástí *ALFA* elektronek