Vánoční setkání radioamatérů
Olomouc 2014

 

 

stromeček

Tak jako každým rokem i letos se 28. prosince 2014 konalo Vánoční setkání radioamatérů. Organizují ho radiokluby OK2KWX a OK2KYJ v prostorách DDM Olomouc.
Letošní setkání vyšlo na neděli. Dům dětí a mládeže se radioamatérům a široké veřejnosti otevřel v devět hodin. Pro všechny účastníky byl připraven zajímavý a bohatý program, výstava radiotechniky a chutné občerstvení. Nechyběla ani tradiční burza, kde se dala koupit nějaká ta součástka a dokonce i počítač.
Na výstavce si radioamatéři zavzpomínali na radiový orientační běh, tzv. Hon na lišku. (Smyslem tohoto sportu je v co nejkratším čase najít pomocí přijímače v terénu ukryté vysílače.) Milan OK2VWF připravil ukázku zařízení určených pro tento oblíbený sport. Účastníci si tedy mohli prohlédnout dva vysílače - Minifox 78 a Medvěd. Z přijímačů to byl první sériově vyráběný přijímač Junior, dále pak Delfín a ROB 80.
Další část výstavky byla věnovaná měřicím přístrojům k měření a zkoušení elektronek. Nejstarším měřičem na výstavce byl přístroj WE 251 z roku 1938 od německého výrobce Josefa Neubergera. Velký zájem vzbuzoval polský měřič P-508 a amatérsky zkonstruovaný cestovní zkoušeč nožičkových elektronek Lamptest.
Pozornost poutaly dva zajímavé přístroje: Letecký astrokompas MK II a Bubble sextant Mark IX, které sloužily k určování azimutu pomocí slunce a hvězd. Používaly je anglické, ale i americké bombardéry během 2. světové války.
Celou výstavu uzavíraly Milošovy OK2BJR oblíbené krystalky.
Na setkání panovala jako vždy skvělá a pohodová nálada. Ve velkém sále se bouřlivě diskutovalo v radioamatérském duchu nebo v jiné tematické oblasti. Kolem čtrnácté hodiny jsme se začali pomalu vytrácet, někteří ke svým domovům a jiní do okolních hospůdek.

Vánoční perníčky Vánoční perníčky Vánoční perníčky

 

obr.01
Radiotechnická výstavka se vždy těší velké oblibě

 

obr.02

 

obr.03

 

obr.04
Na olomouckém setkání nikdy nechybí tradiční burza

 

obr.05

 

obr.06

 

obr.07
Ukázka zařízení pro radiový orientační běh

 

obr.08

 

obr.09
Letecký dlouhovlný přijímač E10L - další pohled

 

obr.10
Klasika, přímozesilující zpětnovazební přijimač Torn E.b. - další pohled

 

obr.11
Německý přístroj k měření elektronek WE 251 z roku 1938

 

obr.12
Nahoře polský měřič elektronek P-508,
vlevo německý Euratele II a vpravo přenosný zkoušeč Lamptest

 

obr.13
Letecké astrokompasy MK II a Bubble sextant Mark IX, vlevo zkoušeč elektronek ZE III

 

obr.14
Letecký astrokompas MK II - další pohled

 

obr.15
Letecký astrokompas Bubble sextant Mark IX - další pohled

 

obr.16
Milošova expozice krystalek

 

obr.17
Historické ručičkové měřicí přístroje - další pohled

 

obr.18

 

obr.19

 

obr.20
Milan předvádí zaměřovací přijímač ROB 80

 

obr.21
Miloš představuje své výrobky

 

obr.22

 

obr.23

 

obr.24

 

obr.25
Milan OK2VWF a Miloš OK2BJR

 

obr.26
Schémata krystalek

 

obr.27
Po prohlídce výstavky přišlo k chuti malé občerstvení

 

obr.28

 

obr.29
Ve velkém sále se diskutovalo a odpočívalo

 

obr.30

 

obr.31

 

obr.32
Na závěr vánoční stromeček

 

separátor
Minulá setkání najdete v archivu.

webdesing: Auja