.

 

Koukej

 

 

Hledání Google

 

23. mezinárodní setkání radioamatérů
HOLICE 2012

 

logo

Jako každý rok i letos poslední víkend prázdnin patřil v Holicích radioamatérům a jim podobným nadšencům. Na letošní setkání připadlo datum 24. - 25. srpna 2012. Vstupné (registrační poplatek) zůstalo stejné jako loni - 70 Kč.
Pro lepší orientaci 23. mezinárodním setkání každý obdržel Průvodce návštěvníka. Účastník setkání se v průvodci dozvěděl o celém programu setkání, dočetl se o připravovaných akcích a další podrobnosti.


Základní program 23. mezinárodního setkání:
•  Odborné přednášky a projekce v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
•  Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací ve sportovní hale
•  Radioamatérská prodejní výstava
•  Tradiční "bleší trh" a trh v šatnách sportovní haly
•  Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
•  Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
•  Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
•  Ukázka provozu a možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL
•  Informační stánek OK1KHL, rozhlas, pořadatelé - internet pro veřejnost s možností připojení notebooku
•  Práce s mládeží a volnočasové aktivity - stanoviště radioklubů
•  Výstavky radiové techniky a budíků Elektronika
•  Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektronikou od renomovaných firem, knihami a časopisy s odbornou tématikou

Velice příjemný odpočinek po projití celé burzy a vstřebání odborných přednášek byla prohlídka dvou výstavek, kterou si letos připravili Václav Busta OKMWA a Luboš Cinkan. Václav Busta vystavoval radiovou techniku a Luboš Cinkan představil svoji rozsáhlou sbírku budíků ruského výrobce Elektronika.

 

Další podrobnosti najdete na stránkách radioklubu OK1KHL Holice  

 

 

Tradiční "blešák" není třeba nijak popisovat
obr.01

 

obr.02

 

obr.03

 

obr.04

 

obr.05

 

obr.06

 

obr.07
Během dne je občerstvení prostě nutné

 

obr.08

 

obr.09

 

obr.10

 

obr.11

 

obr.12

 

 

obr.13
Stánek mladých radioamatérů

 

obr.14
Ukázka jejich výtvorů, u některých musím smeknout

 

obr.15
Stánek Amatérského Rádia v Holicích nikdy nechybí

 

obr.16
Technická literatura BEN má stále co nabídnout,
letos mimo zajímavé knihy nabídla i různé elektronické součástky

 

obr.17

 

obr.18

 

obr.19

 

 

Výstavka radiové techniky,
autor Václav Busta OK1MWA
obr.20
Opravdu zajímavé radiostanice

 

obr.21

 

Výstavka budíků Elektronika,
autor Luboš Cinkan
obr.22

 

obr.23

 

obr.24
Ruské digitální hodinky Elektronika

 

obr.25

 

obr.26
Závěsné hodiny keramický čert a sova

 

obr.27

 

obr.28
Luboš Cinkan se svojí sbírkou budíků

 

 

separátor

webdesing: Auja