RDM-61M

Armádní radioreleová stanice


Kmitočtový rozsah: 235-260 MHz ve dvou podrozsazích po 12 kanálech.
Citlivost přijímače: 5 μV
Výkon vysílače: 100 mW
Provoz : F3

Tato karta je nedílnou součástí *ALFA* elektronek