.

 

Koukej

 

 

Hledání Google

 

Minimuzeum spojovací techniky ČSLA

 

Zajímavou expozici vojenské spojovací techniky otevřel radioamatér Miroslav Hornik OM3CU z dnes již nevyužitého bunkru ÚŽ-6a u obce Cífer. Bunkr vybudovaly ženijní jednotky ČSLA v roce 1971, odtud zkratka UŽ6 - ženijní úkryt řady 6. Úkryt sloužil v dobách studené války jako monitorovací stanoviště v případě napadení chemickými nebo jadernými zbraněmi.

V bývalém Československu bylo postaveno mnoho takových objektů ÚŽ-6. Byly zapojeny do projektu TRHS (Teritoriální radiační hlásná síť), jinak řečeno pozorovací síť určená ke sledování napadení zbraněmi hromadného ničení. Slavnostní otevření muzea se konalo 4. června 2011 za přítomnosti starosty obce Cífer a redaktorů místních i okresních novin. Tuto slavnostní událost si nenechala ujít i slovenská regionální televize, která tu natočila zajímavou reportáž.

Zanechme formalit a pojďme se podívat přímo do bunkru. Vnitřní část o rozměrech 1.8 x 6 m Miro kompletně opravil a objekt vybavil vlastními exponáty ze své sbírky. Na pravé straně uvidíte původní vybavení bunkru. Patří zde stůl ze židlí, které sloužily jako velitelské pracoviště. Na stole si můžete prohlédnout tehdejší vybavení velitele hlídky: polní telefon TP-25, chemický průkazník CHP-71 a radiostanici R-105d. Hned za stolem je dřevěná sklápěcí patrová postel. Na spodním lůžku uvidíte vojenský "záklaďácký" spacák vz. 67. Na horním lůžku je malá výstavka věnovaná protichemické a protiradiační ochrany. Zde si prohlédnete přístroje na měření radiace, inviduální protichemické balíčky a nechybí tu ani sbírka plynových ochranných masek. V zadní části bunkru najdete původní filtroventilační zařízení FVKP-M 1 s ručním ventilátorem RV-49. Levá část bunkru je věnovaná výstavce spojovací technice ČSLA. Můžete si prohlédnout celou řadu přijímačů a radiostanic. Namátkou vyjmenuji pár zařízení: R-105d, R-5, R-129, RF11, RDS-66, RM33 a mnoho dalších.
Takovéto minimuzeum spojovací techniky využívající nepotřebný vojenský objekt, je na Slovensku, tak i v Čechách ojedinělé. Doufejme, že muzeum je kladnou inspirací pro další fandy jako je Miroslav Horník a takových muzeí bude v budoucnu přibývat.
Na závěr se jen zmíním. Miro je mimo jiné autorem internetových stránek věnovaných radiokomunikační technice: www.om3cu.sk. Na stránkách si prohlédnete mnoho fotografií spojovací techniky. Najdete zde vojenské, civilní ale i radioamatérské spojovací prostředky.

 

 

obr.01
Podle vztyčené vlajky se dá poznat, zda je minimuzeum otevřené

 

obr.02
Vchod do objektu chrání masivní protitlakové dveře ŽDV-2
Dále vidíme plynotěsná dvoukřídlá vrátka ŽDV-6/I

 

obr.03
Úkrytová místnost

 

obr.04
Úkrytová místnost

 

obr.05
Sbírka spojovací techniky ČSLA

 

obr.06
Výstavka protichemické a protiradiační ochrany
V pozadí Miroslav Hornik

 

obr.07
VDK-70  Vyhodnocovač krystalových dozimetrů

 

obr.08
DC-1A-71  Souprava na zjištění obdržených dávek záření

 

obr.09
DC-3A-72  Přenosný polovodičový dozimetr

 

obr.10
Odmořovací soupravy

 

obr.11
Model britského bunkru Royal Observer Corps

 

obr.12
TU11  Polní telefonní ústředna

 

obr.13
R-311 Omega
Přenosný krátkovlnný přijímač, rozsah: 1 až 15MHz

 

obr.14
R-5  Přenosný krátkovlnný přijímač
Rozsah: 1,5-22MHz

 

obr.15
R-129  Krátkovlnná radiostanice
Rozsah: 1 až 10,99MHz, výkon: 1W, dosah: 300km

 

obr.16
RM33  Krátkovlnná radiostanice
Rozsah: 1,5 až 12MHz, výkon: 6 W/1,5W, dosah: 400km

 

obr.17
RM31Ma Třinec  Krátkovlnná radiostanice
Rozsah: 1,5 až 11,99MHz, výkon: 100/30W, dosah: 400km

 

obr.18
R-254 Hvězdička  VKV přijímač pro průzkumné jednotky
Rozsah: 46 až 50MHz

 

obr.19
R-313 Meteor  Přenosný VKV přijímač 60 až 300MHz

 

obr.20
R-312 Vega  Přenosný KV a VKV přijímač 15 až 60MHz

 

obr.21
RF11  Přenosná VKV radiostanice
Rozsah: 23 až 28MHz, výkon: 30mW, dosah: 2km

 

obr.22
R-352  VKV radiostanice
Tři pracovní kanály 45,2; 45,5; 45,8MHz, výkon: 0,5W, dosah: 10km

 

obr.23
RDS-66 Duha
VKV radiostanice pro směrové spojení umožňuje přenos až čtyř telefoních kanálů

 

obr.24
R-159  VKV radiostanice
Rozsah: 30 až 79,999kHz, výkon: 8W, dosah: 40km

 

obr.25
R-354 Čmelák  Krátkovlnná radiostanice
Rozsah: 2,5-15MHz, výkon: 10W

 

obr.26
RO-22 (A7b)  Přenosná VKV radiostanice
Rozsah: 24 až 28MHz, výkon: 1W, dosah: 20km

 

Videoreportáž ze slavnostního otevření minimuzea

 

separátor

webdesing: Auja