.

 

Koukej

 

 

Hledání Google

 

Historie měřicí techniky

 

Na začátku 20. století, roku 1921, založil v Blansku významný moravský průmyslník, technik a vynálezce ing. Erich Roučka (1888 - 1986) první středoevropskou továrnu na výrobu elektrických měřicích přístrojů. Nový obor měl oproti tradičnímu strojírenství řadu výhod ekonomických i ekologických.

obr.0
Po roce 1918 se Erich Roučka věnoval vývoji a výrobě automatických regulátorů pro vysokotlaké parní kotle, které se svolením Karla Čapka nazval E. R. Robot. Tyto mechanizmy nebyly tehdy v Evropě ještě zavedeny. Roku 1934 prodal blanenskou elektrotechnickou továrnu podnikateli Robertu Sochorovi a v Brně - Slatině vybudoval nový průmyslový komplex s kotlárenskou, slévárenskou a hutnickou výrobou.
Rozvoj jemné elektromechaniky v dalších desetiletích pokračoval, po roce 1948 - tehdy dostal podnik výstižný název Metra Blansko - zaznamenal významný vzestup. Neustále zdokonalované přístroje plně pokrývaly narůstající potřeby průmyslu, uplatňovaly se ve vědeckých laboratořích, v lékařských oborech, ve školní výuce, sloužily v palubní výstroji lodi, staly se nezbytnými doplňky velkých investičních celků, dodávaných na naše i zahraniční trhy. O vysoké kvalitě měřidel, které bylo dosaženo díky výzkumně-vývojovým pracovištím Metry Blansko, svědčí např. šest zlatých medailí z Mezinárodních brněnským veletrhů a příznivé reference mnoha našich i zahraničních odběratelů.
Vystavované exponáty jsou reprezentativním vzorkem dlouholeté práce tohoto odvětví. Rozváděč s přístroji pro kontrolu vysokonapěťových elektrárenských soustrojí je dosud funkční, přestože byl vyroben před 75 lety. Normály odporu a napětí slouží pouze pro laboratorní měření. K dalším měřidlům s vysokou přesností patří přístroje laboratorní. Univerzální měřicí přístroje s mnoha měřicími rozsahy se uplatňují v různých elektrotechnických oborech. Laserové He-Ne interferometry jsou používány na měření délek s přesností 0,0001 mm. K moderním elektronickým soustavám se řadí číslicové přístroje, měřicí ústředny a výpočetní technika. Zaznamenávají enormní rychlostí potřebné údaje z energetických a jiných provozů. Zapisovací přístroje vestavěné do rozvaděčů i přístroje přenosné registrují časový průběh rozličných elektrických a f yzikálních údajů. Lokomotivní tachografy kontrolují průběh jízdy trakčních železničních strojů. Expozimetry sloužily v profesionální i amatérské fotografii. Školní přístroje jsou stále využívány k demonstračním účelům při výuce fyziky. Přístroje rozváděčové a panelové se vyráběly ve velkých sériích, vzhledem k využití v mnoha odvětvích elektroenergetiky. Klešťové přístroje spolu s dalšími měřicími soustavami nalezly široké uplatnění v elektromontážní praxi a při kontrolách bezpečnosti různých zařízení.
Elektrické měřicí přístroje jsou nezbytnými dominantami velínů energetických centrál včetně rozvodných sítí. Bez nich by dodávky elektřiny nebyly umožněny. Návštěvníky expozice jistě zaujme, kolik důvtipu a precizní práce bylo do vystavených měřidel vloženo.
Aby specifické průmyslové odvětví, ojedinělé historické dědictví v České republice, zůstalo uchováno také pro příští generace, byla z podmětu seniorů Metry Blansko ustavena roku 1996 nezisková, úředně registrovaná Společnost pro identitu měřicí techniky SPRIMT, jejímž cílem je budování stálé expozice měřicí techniky v Muzeu Blansko.

Muzeum najdete v renesančním zámku kousek od náměstí Republiky, mapa napomůže. V muzeu navštívíte i další stále expozice, které jsou také velmi zajímavé a poučné. Moravský kras, Nejstarší hutě, Dekorativní a užitková litina19. a 20. století a Historie hradu Blansko. Jednou ze stálých tras je prohlídková trasa historickými zámeckými interiéry, které muzeum opravilo, vybavilo mobiliářem a zpřístupnilo veřejnosti.

Další atmosféru z výstavy vám přiblíží pár fotografií:

separátor
obr.1
Expozice měřicí techniky

 

obr.2

 

obr.3
Mosazný obrázek - vývoj továrny na výrobu měřicích přístrojů

 

obr.4

 

obr.5
Provozní přístroje určené pro zajištění bezporuchového provozu a bezpečnost elektrických strojů a jiných zařízení.

 

obr.6
Můstek pro cejchování odporů,který byl používán při výrobě měřicích přístrojů.

 

obr.7

 

obr.8

 

obr.9
Vlevo ukázky mechanických a elektronických soustav,
vpravo montážní díly, výlisky a odlitky.

 

obr.10

 

obr.11

 

obr.12

 

obr.13

 

obr.14

 

obr.15
Výpočetní technika

 

separátor

webdesing: Auja